About Us เกี่ยวกับเรา

About E Bike Chiang Rai
เกี่ยวกับ จักรยานไฟฟ้า เชียงราย

E Bike Chiang Rai specialize in Lithium battery Electric Bike. We sell only the best and updated models imported directly from factories with high quality standards. E Bike Chiang Rai is a member of Good Voice Technologies in Chiang Rai.

จักรยานไฟฟ้า เชียงรายจะเชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอรี่ลิเธี่ยม เราขายแต่สินค้าที่ยอดเยี่ยม และรูปแบบทันสมัยสั่งตรงจากโรงงานซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานสูง จักรยานไฟฟ้า เชียงรายเป็นสินค้าหนึ่งของร้านกู๊ดวอยซ์ เทคโนโลยี ในจังหวัดเชียงราย

At present, we are the official importer of FunRide Electric Bikes, manufactured by Zhuhai Shuangye Electronic Technology Co., Ltd. This factory exports high-standard Electric Bikes to Europe, Japan and North America. The factory is one of the big manufacturer of Lithium Polymer battery with European standards for Electric Bike, electric power tools and toys. You are assured that the Electric Bike bought from E Bike Chiang Rai can last long and use every day.

ปัจจุบันนี้ เราเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการสำหรับจักรยานไฟฟ้า ฟันไรด์(ปั่นสนุกซึ่งผลิตโดยบริษัทชูไห่ ฉวนจ่าย อิเล็คทริคเทคโนโลยี จำกัด โรงงานที่นี่จะส่งออกจักรยานไฟฟ้ามาตรฐานสูงไปยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกาเหนือ โรงงานนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยม โพลิเม่อร์ มาตรฐานเดียวกับยุโรปสำหรับจักรยานไฟฟ้า เครื่องมือ และของเล่นไฟฟ้า ดังนั้นคุณมั่นใจได้ว่าจักรยานไฟฟ้าที่ซื้อจาก จักรยานไฟฟ้า เชียงรายจะมีอายุยืนนานและใช้ได้ทุกวัน

Lithium Polymer battery is now very mature and is not expensive compared with sealed lead-acid battery. Lithium Polymer battery can be charged and discharged up to 1000 times. On the other hand, the lifetime of lead-acid battery is just one year.

แบตเตอรี่ลิเธี่ยม โพลิเม่อร์ในปัจจุบันใช้งานได้ดีมาก และราคาไม่แพงเหมือนแบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่ลิเธี่ยม โพลิเม่อร์สามารถชาร์ตซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้ง ในขณะที่แบตเตอรี่แห้งมีอายุใช้งานเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

We offer 3 year limited warranty to the bike frame, 1 year limited warranty to battery, motor, controller and charger, 3-month limited warranty to other parts.

เราเสนอการรับประกัน ปีสำหรับตัวจักรยาน ปี สำหรับแบตเตอรี่ มอเตอร์ ตัวควบคุม และเครื่องชาร์ต และ เดือนสำหรับชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ

Battery Swap program

โปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่

Customers of E Bike Chiang Rai can enjoy battery swap program. When you need to replace your E Bike battery, you can swap the used battery with a new battery at not more than 5000 Thai Baht, guaranteed. (The actual price will depend on the price when you purchase the new battery. However, the price of Lithium polymer battery is dropping due to technological advancement.)

ลูกค้าของจักรยานไฟฟ้า เชียงรายสามารถเลือกโปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับร้านของเรา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนคุณสามารถนำแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วมาเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่ใหม่ในราคารับประกันไม่เกิน 5,000 บาท (ราคาจริงขึ้นอยู่กับราคาของแบตเตอรี่ใหม่ที่ซื้อ ซึ่งแนวโน้มราคาจะลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น)

Electric Bike Conversion Kit

ชุดแปลงจักรยานไฟฟ้า

You can now convert your existing bicycle to electric bike. You can install our Lithium polymer battery-powered conversion kit: consisting of the charger, battery, high-quality hub motor and controller and other small parts. The cost of the kit starts from 10000 Thai Baht including of Lithium polymer battery.

ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนจักรยานที่มีมาเป็นจักรยานไฟฟ้าได้ คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเป็นจักรยานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธี่ยม โพลิเม่อร์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องชาร์ต แบตเตอรี่ มอเตอร์คุณภาพสูง และตัวควบคุม และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ ค่าใช้สำหรับอุปกรณ์เริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทรวมแบตเตอรี่ลิเธี่ยม โพลิเม่อร์แล้ว

If you are interested, please ask for details via phone 088.138.1996 or emailsupport@goodvoicetech.com

หากคุณสนใจ กรุณาสอบถามข้อมูลโทร 088-138-1996 หรืออีเมลล์ support@goodvoicetech.com


Comments