((EBike Chiang Rai)) แบตเตอรี่ลิเธียม Li-Po สำหรับจักรยานไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธียมทุกรูปแบบ
มาตรฐานยุโรปใบรับรอง CE
ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทComments